Norges økonomi
Norges økonomi

Gode anslag for Norges økonomi

Pengepolitikken og finanspolitikken som nylig er vedtatt av Norge, bidrar til de positive endringene som økonomien registrerer. De sosiale programmene som er gjennomført med statlig støtte har forhindret at negative effekter har funnet sted som […]