Yrkesskader

Yrkesskade en skade som skjer ved en ulykke i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Kravet om en plutselig ytre begivenhet i ulykkesbegrepet innebærer en avgrensning mot belastningslidelser og slitasjer som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS