Voldsoffer

Har du blitt utsatt for en straffbar handling - overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade - kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.
Ordningen med voldsoffererstatning innebærer at man som voldsoffer ikke er avhengig av gjerningspersonens betalingsevne for å få en økonomisk kompensasjon for den skaden man er påført. Har man blitt påført en skade, kan man søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Hvis man blir påført en stor skade, utsatt for seksuelle overgrep, utsatt for familievold eller tvangsekteskap, vil man vanligvis ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjelpe med politianmeldelse av saken, under etterforskningen, i en eventuell rettssak og å søke om voldsoffererstatning. Bistandsadvokatens arbeid dekkes av domstolene.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS