Trafikkskader

Du har krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til og eventuelt menerstatning hvis skaden har medført en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Det økonomiske tapet vil ofte være utgifter til lege, behandling, medisiner, reise med mer. Inntektstap du har etter skaden. Det kan være overtidstap, diverse tillegg du har og som sykepengene ikke dekker. Fremtidig inntektstap, pensjonstap, skatteulempe, hjemmearbeidstap, utgifter med mer.
I tillegg til erstatning fra bilansvarsforsikringen kan skadelidte ha rett til erstatning i henhold til fører-/passasjerulykkesdekning, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringsdekninger.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS