Skifte

Når en person dør, vil arvingene i de fleste tilfeller gjennomføre skifteoppgjøret selv, eventuelt ved hjelp av en testamentsfullbyrder eller en annen medhjelper. Dette kalles privat skifte. Tingretten vil da utstede en skifteattest, som brukes ved tinglysing av eierskifte.

Hvis den avdøde har skrevet testament eller ektepakt må også dette, eventuelt en bekreftet rett kopi, legges ved når dokumentene sendes inn til tinglysing. Dersom testamentet eller ektepakten inneholder bestemmelser som skal tinglyses, må dokumentet sendes inn i original.

Dersom en ektefelle eller en samboer har rett til å overta hele boet eller en felles bolig i uskifte vil tingretten utstede en uskifteattest. Den gjenlevende ektefellen står da fritt til å disponere boet etter eget ønske.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS