Samboeravtale

Studier viser at samboere har dobbelt så høy risiko for brudd som for ektefeller. Det er store forskjeller mellom de rettighetene man innehar ved å være gift, kontra det å velge samboerskap som en samlivsform.
Det kan derfor lønne seg å opprette en samboeravtale som bidrar til å regulere de ulike situasjonene som kan oppstå.

En detaljert samboeravtale definerer hvem som eier hva og vil normalt også definere eierskap til gjenstander som erverves fram i tid. Dette kan være arv, ting kjøpt i fellesskap med mer.

Det er også naturlig å definere hva som skjer med gjenstander eid i felleskap ved et brudd i forholdet; Hvem skal ha eierskap? Skal gjenstanden selges?

Samboerkontrakt skal være et grunnlag for å minimere sjansen for konflikt ved for eksempel samlivsbrudd.
Sørg derfor for at samboeravtalen ikke er uklar eller ufullstendig. Husk også å oppdatere samboeravtalen ved vesentlige endringer, som for eksempel ved kjøp av større ting som bolig eller eiendom, får barn, eller andre elementer som medfører en vesentlig endring i forholdet.

En samboeravtale er ikke det samme som et testament, og samboere har ikke samme rettigheter til gjensidig arv som gifte par. Et testament som begunstiger din samboer vil sørge for at denne får det du mener er rettmessig arv dersom du skulle gå bort, og vil også kunne redusere eventuelle konflikter mellom gjenlevende partner og livsarvinger til den som har falt bort.

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS