Priser og vilkår

 

Sivile saker

Vår honorarberegning er basert på tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1.500,- til kr. 2.000,- pluss merverdiavgift.

Straffesaker

I de fleste straffesaker oppnevnes forsvarer og bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Når særlige grunner foreligger, kan forsvarer og bistandsadvokat oppnevnes allerede på etterforskningsstadiet. Bistand uten oppnevning må dekkes privat.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper kan klienten innvilges fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue.

Nærmere info på www.fri-rettshjelp.no

Forsikringsdekning

Mange forsikringstyper har rettshjelpsdekning. Salæret dekkes da i det vesentligste av forsikringsselskapet.

 

Les forøvrig mer under råd og tips

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS