Oppsigelse

Oppsigelse som grunnlag for arbeidsavtalens opphør

Oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten normalt utløper. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan meddele oppsigelse, og de er da henvist til å benytte lovlig eller avtalt oppsigelsesfrist.

Oppsigelse fra arbeidstakers side kan skje både muntlig og skriftlig. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal være skriftlig og dessuten følge særlige formelle krav til oppsigelsen. Dernest må oppsigelse fra arbeidsgivers side være saklig begrunnet.

To hovedgrunnlag for oppsigelse

Ved oppsigelse fra arbeidsgivers side sondres det mellom to hovedtyper:

-          Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

-          Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS