Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker har krav på fast ansettelse fra første dag.

Det finnes likevel unntak fra hovedregelen.

Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:     

  1. a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,
  2.     b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).

 

Fireårsregelen: "Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse."
 Virkningen av denne bestemmelsen er at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatte i fire år, er å betrakte som fast ansatte.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS