Lønnskrav

Ved manglende betaling av lønn kan arbeidstager, på visse vilkår, begjære arbeidsgiver konkurs. Arbeidstager vil også kunne kreve manglende lønn fra den offentlige lønnsgarantiordning. Utgifter til inndrivelse og konkursbegjæring vil da kunne dekkes gjennom lønnsgarantien.
Et lønnskrav oppstår når arbeidsgiver ikke betaler lønn, eller arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om lønnen. Ved konkurs kan arbeidstaker ha krav på lønn fra NAV Lønnsgaranti.

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS