Fagfelt

Vi yter advokatbistand innenfor de fleste rettsområder, med særlig vekt på de områdene du finner listet nedenfor.
For å orientere deg om saker du er berørt av eller har interesse for, kan du finne mye god informasjon her www.advokatenhjelperdeg.no

 

Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstakere i alle typer spørsmål innenfor arbeidsretten, herunder saker om avskjedigelse, -oppsigelse samt saker om ulovlige, midlertidige arbeidsavtaler.

Les mer

 

Strafferett

Firmaets advokater har lang erfaring med strafferett. Vi bistår både som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker.

Les mer

 

Barne- og familierett

I familiesaker bistår vi foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast og saker om samvær.

I barnevernssaker bistår vi både foreldre og barn. Barn over 15 år har krav på egen advokat.

Les mer

 

Erstatnings- og forsikringsrett

Vårt firma tilbyr bistand innenfor alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett, herunder personskadeerstatning, tingsskadeerstatning, yrkesskadeerstatning og erstatning i kontraktsforhold.

Les mer

 

Fast eiendoms rettsforhold

Firmaet bistår i saker som gjelder faste eiendommers rettsforhold.

Les mer

 

Arv og skifterett

Firmaet har bred erfaring med behandling av ektefelle-/samboerskifter og arveoppgjør. Vi bistår også med å sette opp testamenter og ektepakter.

Les mer

 

Selskapsrett

En av våre advokater har lang erfaring innenfor det forretningsjuridiske område og kan yte bistand i forbindelse med selskapsrettslige problemstillinger.

 

Samboeravtale

Studier viser at samboere har dobbelt så høy risiko for brudd som for ektefeller. Det er store forskjeller mellom de rettighetene man innehar ved å være gift, kontra det å velge samboerskap som en samlivsform.

Les mer

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS