Barne- og familierett

Statistikk viser at fire av ti inngåtte ekteskap dessverre vil ende i skilsmisse. Halvparten av alle som skilles har barn under 18 år sammen. Hvordan var nå reglene om barnefordeling, felleseie og særeie igjen?

Dette er problemstillinger vi ofte hjelper klienter med.

 

Barnerett og familierett

Familieretten omhandler reglene om ulike samlivsformer og forholdet til barna.

Familieretten handler også om de regler som gjelder barn og mindreårige, for eksempel ansvaret for barna, fordeling av foreldreansvar og daglig omsorg ved samlivsbrudd og mindreåriges rettslige handleevne.

I familiesaker bistår vi foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barn skal bo fast og saker om samvær.

I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert.
Tenk på hvilken løsning som er best for barna. Det vanligste er at barna bor fast hos en av foreldrene, men delt bosted er også en mulighet.

I barnevernssaker bistår vi både foreldre og barn. Barn over 15 år har krav på egen advokat.

Foreldretvistsaker og barnevernssaker utgjør en stor del av vår portefølje.

Vi bistår foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og i tvister om foreldrenes rett til samvær med barna.

I saker etter barnevernloven tar vi oppdrag for foreldre og barn over 15 år som har rett til bistand fra egen advokat.

Ved inngåelse eller opphør av samboerskap eller ekteskap har man ofte noen uavklarte spørsmål om sin egen rettstilstand. Det kan være spørsmål under samlivet om for eksempel ektepakt bør inngås eller ved samlivets opphør, hvordan blir det økonomiske oppgjøret?

Vi bistår deg gjerne i disse spørsmålene.

 

 

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS