Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstakere i alle typer spørsmål innenfor arbeidsretten, herunder saker om avskjedigelse, oppsigelse samt saker om ulovlige og midlertidige arbeidsavtaler.

Våre advokater har lang erfaring med arbeidsrett, både individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsrett er et vanskelig område, der lovverket også må sees i sammenheng med blant annet lov om lønnsplikt under permittering, folketrygdloven og ferieloven.

Den sentrale lov som regulerer forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor.

Alle arbeidsforhold og arbeidstvister håndteres på en individuell og riktig måte.

Vår egen Hjallis Bakke ble i november 2013 kåret til en av de 10 beste arbeidsrettsadvokatene i Norge av bladet Kapital.
Vi er ditt naturlige valg dersom du trenger arbeidsrettsadvokat.

 

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS