Aktuelt

Frifunnet etter Lyngen-raset

Leiraset i Lyngen feide to hus på havet og førte til at 50 personer møtte evakueres ettermiddagen 3. september 2010. Leirraset ble utløst etter utfyllingen i strandsonen viser rapporten fra NGI i januar 2011. Tiltalte begikk ikke straffbare overtredelser av plan- og bygningsloven da han fylte Solhovfjæra med stein høsten 2010. Det har Norges Høyesterett slått fast ved å avvise anken fra påtalemyndigheten over Hålogaland lagmannsrett enstemmige frifinnelsesdom 20. juni 2014.

Les mer

Nyansettelse

Jørn Hergot er ansatt som advokat ved vårt kontor fra 1.1.15. Han har lang erfaring innenfor forretningsjus.

Les mer

01.01

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS