Aktuelt

Nyansettelse

Jørn Hergot er ansatt som advokat ved vårt kontor fra 1.1.15. Han har lang erfaring innenfor forretningsjus.

Les mer

01.01

Frifunnet etter Lyngen-raset

Leiraset i Lyngen feide to hus på havet og førte til at 50 personer møtte evakueres ettermiddagen 3. september 2010. Leirraset ble utløst etter utfyllingen i strandsonen viser rapporten fra NGI i januar 2011. Tiltalte begikk ikke straffbare overtredelser av plan- og bygningsloven da han fylte Solhovfjæra med stein høsten 2010. Det har Norges Høyesterett slått fast ved å avvise anken fra påtalemyndigheten over Hålogaland lagmannsrett enstemmige frifinnelsesdom 20. juni 2014.

Les mer

30.06

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS